GIGANTE HAVBRUK

Gigante Offshore AS er et heleid datterselskap i Gigante Havbruk konsernet.

GIGANTE HAVBRUK

Oppdrettskonsernet Gigante Havbruk ble etablert i 1988 av gründeren Kjell Lorentsen og har hovedkontor i Bodø kommune. I 2017 var det en produksjon på om lag 10 000 tonn laks i selskapets lokaliteter i Bodø og Gildeskål kommune. Gigante Havbruk er en av de største eierne i Salten Aqua gruppen som omfatter stamfisk- og  smoltproduksjon, slakteri og salgsselskap. Gjennom det heleide datterselskapet Gildeskål Forskningsstasjon (GIFAS) driver selskapet en betydelig aktivitet innen forskning og utvikling. Det er initiert og utført en rekke utviklingsprosjekter, blant annet innenfor eksponert havbruk. 

Utviklingsprosjekt Offshoremerd ledes av Gigante Offshore, og flere sentrale kunnskapsmiljøer og leverandørbedrifter bidrar i arbeidet.

VIL DU VITE MER OM GIGANTE HAVBRUK OG UTVIKLINGSPROSJEKTET?

Kontakt Kjell Lorentsen i Gigante Havbruk. 
Tlf: +47 911 22 688
Epost: kjell@gigante.no